Ramaro bv

Ramaro bv staat voor Realisatie, Advies en Management in de bouwsector. Het doel is om met verstand van zaken en gebruik makend van alle beschikbare methodieken, inclusief de digitale snelweg, zo efficiŽnt mogelijk te ontwerpen en te bouwen.

Vanaf het prille oorspronkelijke idee tot en met de gebruiksfase is het ontwerp- en bouwproces een aaneenschakeling van analyseren, communiceren en besluitvorming. En dat alles binnen een bepaalde tijd en binnen afgesproken financiŽle kaders.

Herstel van een verkeerd besluit of voortschrijdend inzicht is in een ontwerpfase al kostenverhogend maar tijdens de uitvoering fnuikend en de kosten tijdens de gebruiksfase overtreffen uiteindelijk vaak de oorspronkelijke investering. Het is dus zaak om elk besluit zorgvuldig af te wegen in samenhang en de toekomstige onderhoudskosten mee te wegen.

Een ontwerpstructuur waarin BIM en 3-Dimensionaal ontwerpen een voorname rol spelen zal meer en meer de standaard worden. Naast bewaking van de tijdsfactor en discipline van alle betrokken partijen levert verstand van zaken de grootste winst. Ramaro bv noemt dit samenspel "Virtueel Bouwen". Dit is meer dan 3-D renderings, computerplanningen en "real time" budgetbewaking. De meerwaarde wordt gevormd door het visualiseren van elke stap, het integreren van de diverse disciplines en het monitoren van de inbreng van de betrokken partijen. De meerwaarde bestaat ook uit het behoud van kennis en gegevens van de gehele ontwerp- en bouwfase in een BIM model, welke tevens benut zal worden in de beheersfase.

Het nakomen van afspraken is de basis van samenwerking voor elke professionele partij. Er zijn al veel variaties op de wijze van ontwerpen en bouwen die vaak gekenmerkt worden door deeloptimalisaties van en door betrokkenen. Ramaro bv propageert een vergaande ontwerp- en voorbereidingsfase waarna pas nadat de engineering gereed is tot de opdracht voor uitvoering wordt overgegaan. Tijdens de overgang van ontwerp naar werkvoorbereiding en engineering verschuift het zwaartepunt van de verantwoordelijkheid van ontwerpers naar uitvoerende partijen. Uiteraard dienen daar passende financiŽle afspraken over te worden gemaakt. Het ultieme moment van gunning is pas bij afronding van alle details en prijsconsequenties .